[Nexus 5X/S7] 이것저것 목록
글쓴이 : 중복되는별명 등록일 : 2019-01-10 00:33:52 조회수 : 954 추천수 : 0


혼밥 기록입니다.

samsung | SM-G930L | 2018-12-02 19:24:38
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/40s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-125 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

samsung | SM-G930L | 2018-12-07 23:42:14
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/40s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-160 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

samsung | SM-G930L | 2018-12-09 13:47:22
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/40s | F1.7 | +0.20 EV | ISO-160 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

samsung | SM-G930L | 2018-12-09 13:49:55
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/30s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-160 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

samsung | SM-G930L | 2018-12-16 21:58:40
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/24s | F1.7 | -0.60 EV | ISO-160 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

samsung | SM-G930L | 2018-12-27 18:48:36
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/24s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-200 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

LGE | Nexus 5X | 2018-12-13 15:22:01
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/79s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-362 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2018-12-13 15:22:18
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/81s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-353 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2018-12-13 15:30:39
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/104s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-284 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2018-12-13 15:53:00
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/97s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-302 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2018-12-18 21:27:35
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/125s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-159 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-01-03 15:13:06
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/95s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-311 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode추천 0
팝코넷은 회원여러분들이 가꾸어 가는 공간입니다.

상대에게 상처를 주기보다는 같이 즐거워 할 수 있는 멋진 코멘트 부탁드려요.
상대방에 대한 비방이나 욕설등 부적절한 코멘트의 경우 운영진의 판단하에 삭제될 수 있으니 주의 부탁드립니다.

소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침

로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
Copyright 1999-2021 Zeroboard
맨위로