[S7, 5X] 오호리 코엔, 니시 코엔 목록
글쓴이 : 중복되는별명 등록일 : 2019-02-27 23:48:29 조회수 : 665 추천수 : 0


samsung | SM-G930L | 2019-02-05 11:33:39
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/2888s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 11:18:19
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/5263s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-66 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 11:20:40
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2146s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-62 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 11:24:08
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2188s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-61 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode


LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 11:27:18
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1751s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 11:45:55
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1502s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 11:52:40
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2564s | F2.0 | -0.33 EV | ISO-61 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 11:52:56
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1592s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 12:05:25
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1222s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-63 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 12:18:18
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/4566s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 12:18:53
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/4049s | F2.0 | +0.50 EV | ISO-66 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 12:23:30
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2146s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

samsung | SM-G930L | 2019-02-05 11:42:26
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/211s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-50 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:19:45
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2564s | F2.0 | -0.50 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:20:24
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/4386s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-68 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:21:20
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/3759s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-61 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:41:55
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1845s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-61 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:42:26
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2500s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-62 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:44:18
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2762s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:59:22
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/590s | F2.0 | -1.33 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 14:08:50
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/2445s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-61 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:14:02
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/299s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-61 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:15:22
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/5263s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-65 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LGE | Nexus 5X | 2019-02-05 13:16:58
Program Normal | Centre Weighted Average | Auto WB | 1/1502s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-60 | 4.67mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

samsung | SM-G930L | 2019-02-05 17:24:39
Program Normal | Spot | Auto WB | 1/30s | F1.7 | 0.00 EV | ISO-160 | 4.20mm | 35mm equiv 26mm | Not Fired


Samsung Galaxy S7, Google nexus 5X

추천 0
팝코넷은 회원여러분들이 가꾸어 가는 공간입니다.

상대에게 상처를 주기보다는 같이 즐거워 할 수 있는 멋진 코멘트 부탁드려요.
상대방에 대한 비방이나 욕설등 부적절한 코멘트의 경우 운영진의 판단하에 삭제될 수 있으니 주의 부탁드립니다.

소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침

로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
Copyright 1999-2020 Zeroboard
맨위로