B-boy
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 18:59:39
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/350s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:00:26
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/320s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:01:20
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/750s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:01:54
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/250s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:10:11
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:14:11
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/25s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:14:28
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:15:59
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/500s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:20:53
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/350s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:29:01
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/500s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-800 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired

NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 18:59:39
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/350s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:00:26
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/320s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:01:20
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/750s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:01:54
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/250s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:10:11
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/60s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:14:11
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/25s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:14:28
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/640s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:15:59
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/500s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:20:53
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/350s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-1600 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not FiredNIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2010-05-29 19:29:01
Aperture Priority | Spot | Auto WB | 1/500s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-800 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired

D200  /  Nikkor 24-85mm F2.8-4D  |  JPG'B-boy'


[2016 Love is... ] 사랑은 포비온으로...
https://www.popco.net/zboard/view.php?id=photo_essay&page=1&sn1=&di...


http://photo.naver.com/user/semodent
https://500px.com/timefixer

★ 시간고정자/TimeFixer™님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/timefixer
추천 1
-스크랩 하기
-신고
  -목록보기  

이벤트


사진가: 시간고정자/TimeFixer™ * http://photo.naver.com/user/semodent

등록일: 2017-09-25 17:07
조회수: 463 / 추천수: 1


HAN_7829.JPG (1.44 MB)
HAN_7835.JPG (1.29 MB)

More files(8)...

추천하신 분들(1명)
연후아아빠신이~♥
△ 이전사진

gig
▽ 다음사진

NX1] 수영교 야경
  소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침
-
+
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
-스크랩 하기   -목록보기  
Copyright 1999-2021 Zeroboard