[GH5] The moment you own

Panasonic | DC-GH5 | 2018-05-10 14:39:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/8000s | F3.2 | 0.00 EV | ISO-400 | 14.00mm | 35mm equiv 30mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

영상 찍으러 갔다 사진 몇장 찍고 왔네요

Panasonic | DC-GH5 | 2018-05-10 14:40:17
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/8000s | F3.3 | 0.00 EV | ISO-400 | 22.00mm | 35mm equiv 47mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

Panasonic | DC-GH5 | 2018-05-10 14:51:53
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/4000s | F3.4 | 0.00 EV | ISO-400 | 23.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

Panasonic | DC-GH5 | 2018-05-10 15:32:01
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/6400s | F3.3 | 0.00 EV | ISO-400 | 19.00mm | 35mm equiv 41mm | Flash not fired; Compulsory flash mode★ 톱톱이님의 팝코 앨범 ★
https://photo.popco.net/69998
추천 20
-스크랩 하기
-신고
  -목록보기  


사진가: 톱톱이

등록일: 2018-05-29 09:53
조회수: 7661 / 추천수: 20


P1199318.jpg (3.88 MB)
P1199445.jpg (3.64 MB)

More files(2)...

추천하신 분들(1명)
fbname
  소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침
-
+
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
-스크랩 하기   -목록보기  
Copyright 1999-2024 Zeroboard