[GH5, 8-18, 50-200] 일출 목록
글쓴이 : 워프짱™ 등록일 : 2019-11-12 17:10:46 조회수 : 654 추천수 : 7
동네 뒷산에서 찍어본 일출입니다.


Panasonic | DC-GH5 | 2019-10-28 06:43:10
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/500s | F2.8 | -1.00 EV | ISO-250 | 50.00mm | 35mm equiv 108mm | Flash not fired; Compulsory flash modePanasonic | DC-GH5 | 2019-10-28 06:46:53
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/50s | F5.6 | +1.00 EV | ISO-200 | 8.00mm | 35mm equiv 17mm | Flash not fired; Compulsory flash modePanasonic | DC-GH5 | 2019-10-28 06:58:27
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/4000s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-500 | 200.00mm | 35mm equiv 435mm | Flash not fired; Compulsory flash modePanasonic | DC-GH5 | 2019-10-28 06:58:50
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F4.0 | -0.33 EV | ISO-200 | 200.00mm | 35mm equiv 435mm | Flash not fired; Compulsory flash modePanasonic | DC-GH5 | 2019-10-28 06:59:04
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/1000s | F4.0 | -1.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 108mm | Flash not fired; Compulsory flash modePanasonic | DC-GH5 | 2019-10-28 07:03:54
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/2500s | F4.0 | -2.00 EV | ISO-200 | 8.00mm | 35mm equiv 17mm | Flash not fired; Compulsory flash modePanasonic | DC-GH5 | 2019-10-28 07:08:44
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/640s | F5.6 | -1.00 EV | ISO-200 | 8.00mm | 35mm equiv 17mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

추천 7
팝코넷은 회원여러분들이 가꾸어 가는 공간입니다.

상대에게 상처를 주기보다는 같이 즐거워 할 수 있는 멋진 코멘트 부탁드려요.
상대방에 대한 비방이나 욕설등 부적절한 코멘트의 경우 운영진의 판단하에 삭제될 수 있으니 주의 부탁드립니다.

소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침

로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
Copyright 1999-2020 Zeroboard
맨위로