[v-lux] 여름 바다 목록
글쓴이 : 우리소리 등록일 : 2017-07-27 23:13:21 조회수 : 1,393 추천수 : 0
LEICA | V-LUX (Typ 114) | 2017-03-30 10:37:20
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-125 | 9.12mm | 35mm equiv 25mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
LEICA | V-LUX (Typ 114) | 2017-03-30 10:02:43
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-125 | 9.12mm | 35mm equiv 25mm | Flash not fired; Compulsory flash mode

LEICA | V-LUX (Typ 114) | 2017-03-30 10:37:20
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-125 | 9.12mm | 35mm equiv 25mm | Flash not fired; Compulsory flash mode


LEICA | V-LUX (Typ 114) | 2017-03-30 10:02:43
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F4.5 | 0.00 EV | ISO-125 | 9.12mm | 35mm equiv 25mm | Flash not fired; Compulsory flash mode


LEICA | V-LUX (Typ 114) | 2017-03-28 08:39:04
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/1600s | F5.0 | 0.00 EV | ISO-125 | 26.91mm | 35mm equiv 74mm | Flash not fired; Compulsory flash mode


LEICA | V-LUX (Typ 114) | 2017-03-28 15:59:45
Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/2000s | F3.2 | +0.33 EV | ISO-125 | 9.12mm | 35mm equiv 25mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
@ 사이판

 

추천 0
팝코넷은 회원여러분들이 가꾸어 가는 공간입니다.

상대에게 상처를 주기보다는 같이 즐거워 할 수 있는 멋진 코멘트 부탁드려요.
상대방에 대한 비방이나 욕설등 부적절한 코멘트의 경우 운영진의 판단하에 삭제될 수 있으니 주의 부탁드립니다.

소셜 로그인 남겨주신 의견은 팝코넷회원 분들에게 큰 보탬과 힘이 됩니다. 새로고침

로그인후 댓글을 작성할 수 있습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
Copyright 1999-2022 Zeroboard
맨위로